Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Aktuality a oznamy

Oznamy na 19., 20.,23. a 24.10.2017

† Ján Šmihula *12.07.1943 , +17.10.2017 rímsko-katolícky pohrebný obrad sa uskutoční dňa 19.10.2017 v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 12:30 hod. † Oľga Kmettyová *03.12.1932 , +13.10.2017 rímsko-katolícka kremačná rozlúčka sa uskutoční dňa 19.10.2017 v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 14:00 hod.   † Gabriela Gorčíková *08.05.1951 , +04.10.2017 rímsko-katolícky obrad nad urnou sa uskutoční

Čítať ďalej

Oznamy na 12.10.2017

† Václav Dobeš *08.08.1935 , +13.10.2017 Občianska kremačná rozlúčka sa uskutoční dňa 17.10.2017 v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 14:00 hod.   † Anna Kicová *05.06.1932 , +08.10.2017 evanjelický pohreb sa uskutoční dňa 12.10.2017 na Cintoríne v Spišskej Sobote  o 14:00 hod.      

Čítať ďalej

Upozornenie pre pozostalých

Upozorňujeme pozostalých (obstarávateľov pohrebu), na spôsob určovania cien niektorých súkromných pohrebných spoločností. Na svojich faktúrach uvádzajú nami (ako prevádzkovateľa pohrebiska) fakturované služby, vo vyšších sumách ako im boli v skutočnosti našou spoločnosťou fakturované. Pritom niektoré naše poplatky nám neuhrádzajú, ale napriek tomu ich vyberajú od obstarávateľov pohrebu. Vieme akou citlivou záležitosťou je úmrtie blízkeho, avšak

Čítať ďalej

Oznam

V týchto dňoch začalo na všetkých popradských pohrebiskách kosenie trávnatých plôch a vzhľadom k tomu žiadame všetkých občanov a návštevníkov pohrebísk k zvýšenej tolerancii voči nadmernému hluku a prachu. Nekradnite kvety vysadené v črepníkoch a na verejných plochách, slúžia na okrasu pre všetkých návštevníkov pohrebiska. Ospravedlňujeme sa za dočasný výpadok našej webovej stránky z technických

Čítať ďalej

Archív smútočných obradov

Kontakty a otváracie hodiny

Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad
IČO: 36448427
Fraňa Kráľa 2052/84
058 01 Poprad

Vybavovacia kancelária (cintorín Veľká):
e-mail: pcs.poprad@gmail.com
052/77 25 250
+421 910 890 494
+421 910 890 505

Otváracie hodiny

Cintoríny

Veľká

Cintorín Veľká foto

Spišská Sobota

Cintorín Spišská Sobota foto

Matejovce

Cintorín Matejovce foto

Stráže

Cintorín Stráže foto