Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Oznamy

 

Poďakovanie

Aj tento rok sme si pripomenuli pamiatku zosnulých. Pre našich zamestnancov  je to každoročne zaťažkávajúca skúška. Myslím, že sa nám tieto dni podarilo zvládnuť k obojstrannej spokojnosti. Avšak vo výraznej miere ste nám k tomu dopomohli aj vy – občania mesta Poprad a naše deti. Aj vďaka Vám sme zaznamenali od občanov veľa kladných ohlasov na úpravu a poriadok na pohrebiskách. Konkrétne sa chceme poďakovať za hrabanie lístia na:

  • Cintoríne Poprad-Veľká – Klubu Veličanov

Klubu dôchodcov z Veľkej

ZŠ Veľká – úprava hrobov padlých vojakov a kultúrnych pamiatok

  • Cintoríne v Spišskej Sobote – žiakom ZŠ Spišská Sobota za úpravu hrobov padlých vojakov a kultúrnych pamiatok
  • Cintoríne v Matejovcich – žiakom ZŠ Matejovce za úpravu hrobov padlých vojakov a kultúrnych pamiatok

 

Ďakujeme za pomoc.


Ďakujeme za pochopenie dočasného obmedzenia prevádzky našej webovej stránky. Ako ste si iste všimli, naša stránka dostala nový vzhľad. Je ešte stále v štádiu konečných úprav ale veríme, že podstatné údaje, ktoré hľadáte, sú na nej pre Vás dostupné.

Ďakujeme, správa pohrebiska.


Upozornenie pre pozostalých

Upozorňujeme pozostalých (obstarávateľov pohrebu), na spôsob určovania cien niektorých súkromných pohrebných spoločností. Na svojich faktúrach uvádzajú nami (ako prevádzkovateľa pohrebiska) fakturované služby, vo vyšších sumách ako im boli v skutočnosti našou spoločnosťou fakturované. Pritom niektoré naše poplatky nám neuhrádzajú, ale napriek tomu ich vyberajú od obstarávateľov pohrebu.

Vieme akou citlivou záležitosťou je úmrtie blízkeho, avšak skúste aj v týchto ťažkých chvíľach zvážiť akej spoločnosti zveríte vykonanie poslednej rozlúčky s Vašimi najbližšími. Nedajte nikomu šancu na bezdôvodné obohacovanie sa.