Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Upozornenie pre pozostalých

Upozornenie pre pozostalých

Upozorňujeme pozostalých (obstarávateľov pohrebu), na spôsob určovania cien niektorých súkromných pohrebných spoločností. Na svojich faktúrach uvádzajú nami (ako prevádzkovateľa pohrebiska) fakturované služby, vo vyšších sumách ako im boli v skutočnosti našou spoločnosťou fakturované. Pritom niektoré naše poplatky nám neuhrádzajú, ale napriek tomu ich vyberajú od obstarávateľov pohrebu.

Vieme akou citlivou záležitosťou je úmrtie blízkeho, avšak skúste aj v týchto ťažkých chvíľach zvážiť akej spoločnosti zveríte vykonanie poslednej rozlúčky s Vašimi najbližšími. Nedajte nikomu šancu na bezdôvodné obohacovanie sa.


<< Späť na predchádzajúcu stránku