Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Archív smútočných obradov

Smútočné obrady
MenoDátum narodeniaDátum úmrtiaSmútočný obradMiesto obraduDátum a čas
+Rok 2024
+Rok 2023
+Rok 2022
+Rok 2021
+Rok 2020
+Rok 2019
+Rok 2018
+Rok 2017
+Rok 2016
+Rok 2015
+Rok 0024

Vysvetlivky skratiek

ob/p – občiansky pohreb ob/kr – občianska kremácia rk/p – rímsko-katolícke pochovanie rk/kr - rímsko-katolícka kremácia ev/p – evanjelické pochovanie ev/kr – evanjelická kremácia psl/p – pravoslávne pochovanie psl/kr – pravoslávna kremácia DS – Dom smútku