Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Archív smútočných obradov

Kontakty a otváracie hodiny

Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad
IČO: 36448427
Fraňa Kráľa 2052/84
058 01 Poprad

Vybavovacia kancelária (cintorín Veľká):
e-mail: kancelaria@pcspp.sk
052/77 25 250
+421 910 890 494
+421 910 890 505

Otváracie hodiny

Cintoríny

Veľká

Cintorín Veľká foto

Spišská Sobota

Cintorín Spišská Sobota foto

Matejovce

Cintorín Matejovce foto

Stráže

Cintorín Stráže foto