Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Vybavovacia kancelária – cintorínske služby

Prijímacia kancelária v Dome smútku je pre verejnosť otvorená v čase:

Otváracie hodiny
 Pondelok  8.00 – 16.00
 Utorok  8.00 – 16.00
 Streda  8.00 – 17.00
 Štvrtok  8.00 – 16.00
 Piatok  8.00 – 16.00

Všetky pohrebiská mesta Poprad (cintoríny vo Veľkej, Spišskej Sobote, Matejovciach a v Strážach pod Tatrami)
sú  otvorené denne

v období od 1. 4. do 15. 11. v čase od 7.00 do 21.00 a v období od 16. 11. do 31. 3. v čase od 7.00 do 18.00

Pohrebná služba je k dispozícii NONSTOP vrátane nedieľ a sviatkov na telefónnom čísle 0902 600 300.

Počas pracovnej doby na telefónnych číslach 052 / 772 52 50 a 0910 890 429.