Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Oznamy

Upozornenie ohľadom výstavby osvetlenia – sekcie D1-D6, K1-K4 a V1:

Oznam – osvetlenie


 

Dôležité oznamy:

Vzhľadom na pandemickú situáciu okresu Poprad je  od 13. 9. 2021 v obradnej miestnosti povolených 10 osôb s vyplnením zoznamu. Aj naďalej je potrebné dodržiavať odporúčané opatrenia – rúško, odstup, ruky.


Voda na všetkých pohrebiskách je odo dňa 10. 5. 2021 opäť k dispozícii.


UPOZORNENIE – zmena zatváracieho času cintorínov:

Všetky cintoríny sú od 1. apríla otvorené v letnom režime od 7.00 do 21.00 hod.


UPOZORNENIE

Upozorňujeme všetkých návštevníkov pohrebísk v meste Poprad, aby nehádzali odpad z hrobov do vriec nachádzajúcich sa na

pohrebiskách. Tieto sú určené na biologický odpad (lístie, tráva, konáre). Vence, svietniky, sviečky tam nepatria, využite na to prosím

kontajnery.

Ďakujeme.


UPOZORNENIE

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest na všetkých popradských pohrebiskách, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce

z ustanovení Prevádzkového poriadku  čl. III., ods. 1 body c, e, f a to udržiavanie poriadku na pohrebisku a tiež poriadku

v bezprostrednom okolí hrobového miesta na vlastné náklady (kosenie, hrabanie, upratovanie).

Ďakujeme.


 

V rámci skvalitnenia nami ponúkaných služieb máme v ponuke možnosť objednať k pohrebnému obradu stan k pochovaniu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme priamo vo vybavovacej kancelárii.


Upozornenie pre pozostalých

Upozorňujeme pozostalých (obstarávateľov pohrebu), na spôsob určovania cien niektorých súkromných pohrebných spoločností. Na svojich faktúrach uvádzajú nami (ako prevádzkovateľa pohrebiska) fakturované služby, vo vyšších sumách ako im boli v skutočnosti našou spoločnosťou fakturované. Pritom niektoré naše poplatky nám neuhrádzajú, ale napriek tomu ich vyberajú od obstarávateľov pohrebu.

Vieme akou citlivou záležitosťou je úmrtie blízkeho, avšak skúste aj v týchto ťažkých chvíľach zvážiť akej spoločnosti zveríte vykonanie poslednej rozlúčky s Vašimi najbližšími. Nedajte nikomu šancu na bezdôvodné obohacovanie sa.


Ochrana osobných údajov