Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Pohrebné obrady

† Mária Krupová

* 11.06.1958     + 29.05.2024

Obrad: rímskokatolícka kremačná rozlúčka

Miesto obradu: Poprad - Veľká

Dátum a čas: 03.06.2024 13:00


† Rozália Štefková

* 03.06.1934     + 23.05.2024

Obrad: Bratská jednota baptistov - pochovanie

Miesto obradu: Poprad - Veľká

Dátum a čas: 31.05.2024 13:00


† Ladislav Javorský

* 14.10.1945     + 29.05.2024

Obrad: rímskokatolícke pochovanie

Miesto obradu: Poprad - Veľká

Dátum a čas: 31.05.2024 11:00

Zádušná svätá omša sa bude konať 31.5.2024 o 10:00hod. v rímskokatolíckom kostole v Poprade - Veľkej.


† Pavol Babony

* 26.11.1957     + 25.05.2024

Obrad: rímskokatolícke pochovanie

Miesto obradu: Poprad - Veľká

Dátum a čas: 30.05.2024 13:00


X