Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Pohrebné obrady

† Milan Remiaš

* 04.10.1978     + 17.11.2023

Obrad: Rímskokatolícka rozlúčka s urnou

Miesto obradu: Poprad - Veľká

Dátum a čas: 12.12.2023 13:00


X