Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Základné údaje spoločnosti

Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad
Fraňa Kráľa 2052/84
058 01 Poprad
IČO: 36448427
DIČ: 2020017208
IČ DPH: SK2020017208

OR OS Prešov Oddiel Sro, č. 10497/P