Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Aktuálne smútočné obrady

Aktuálne smútočné obrady

† Margita Staneková

*02.05.1936  +11.11.2017

občiansky pohrebný obrad sa sa uskutoční dňa 15.11.2017

v Dome smútku v Poprade – Veľkej  o 13:00 hod.,

pochovaná bude na pohrebisku v Spišskej Sobote

 

† Anna Kocúrová

*10.07.1936  +09.11.2017

rímsko-katolícky pohrebný obrad sa sa uskutoční dňa 13.11.2017

v Dome smútku v Poprade – Veľkej  o 14:00 hod.

 

† Miroslav Keštefran

*29.08.1956  +08.11.2017

rímsko-katolícka kremačná rozlúčka sa uskutoční dňa 10.11.2017

v Dome smútku v Poprade – Veľkej o 14:00 hod.

 

† Adam Polhoš

*26.10.1982  +04.11.2017

rímsko-katolícky pohrebný obrad sa uskutoční dňa 9.11.2017

v rímsko-katolíckom kostole v Matejovciach  o 14:00 hod.

 

† Irena Ištoková

*01.09.1951  +06.11.2017

rímsko-katolícky pohrebný obrad sa uskutoční dňa 8.11.2017

v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 14:00 hod.

 

† Ján Jendruščák

*31.01.1940 , +04.11.2017

rímsko-katolícka kremačná rozlúčka sa uskutoční dňa 7.11.2017

v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 14:00 hod.,

zádušná svätá omša sa uskutoční dňa 7.11.2017

v rímsko-katolíckom kostole v Poprade – Veľkej o 13:00 hod.

† Peter Rusin

*19.06.1965 , +01.11.2017

rímsko-katolícky pohrebný obrad sa uskutoční dňa 6.11.2017

v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 13:00 hod.

 

† Ing. Milan Paulik

*09.07.1939 , +31.10.2017

rímsko-katolícka kremačná rozlúčka uskutoční dňa 3.11.2017

v Dome smútku v Poprade-Veľkej  o 15:00 hod.

 

† Zuzana Ilavská

*19.02.1919 , +31.10.2017

evanjelický pohrebný obrad sa uskutoční dňa 3.11.2017

v Dome smútku v Poprade – Veľkej  o 14:00 hod.

smútočné služby Božie sa budú konať dňa 3.11.2017

v evanjelickom a.v. kostole v Poprade – Veľkej o 13:00 hod.

 

† Zuzana Šustrová

*15.12.1920 , +29.10.2017

evanjelický pohrebný obrad sa uskutoční dňa 2.11.2017

v Dome smútku v Poprade – Veľkej  o 12:00 hod.

zádušná svätá omša sa uskutoční dňa 2.11.2017

v evanjelickom kostole a.v. v Poprade – Veľkej o 11:00 hod.

 

 

 


<< Späť na predchádzajúcu stránku