Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Vysvetlivky skratiek

Vysvetlivky skratiek

ob/p – občiansky pohreb
ob/kr – občianska kremácia
rk/p – rímsko-katolícke pochovanie
rk/kr – rímsko-katolícka kremácia
ev/p – evanjelické pochovanie
ev/kr – evanjelická kremácia
psl/p – pravoslávne pochovanie
psl/kr – pravoslávna kremácia
DS – Dom smútku


<< Späť na predchádzajúcu stránku