Pohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad

Zmluvy

Zmluvy od 31.3.2022 sú uverejnené na portáli www.crz.gov.sk, súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.

Zoznam zmlúv Súbor na stiahnutie
+Rok 2022 - náhľad zmlúv
+Rok 2021 - náhľad zmlúv
+Rok 2020 - náhľad zmlúv
+Rok 2019 - náhľad zmlúv
+Rok 2018 - náhľad zmlúv
+Rok 2017 - náhľad zmlúv
+Rok 2016 - náhľad zmlúv
+Rok 2014 - náhľad zmlúv
+Rok 2013 - náhľad zmlúv
+Rok 2012 - náhľad zmlúv